Menu

Talentklasser

Talentklasser – Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle

Fredericia KF samarbejder med Fredericia Eliteidræt omkring talentudvikling af de piger, som har de fodboldfaglige evner og et udviklingspotentiale til eliteniveau nationalt/internationalt. Talentet skal besidde lyst, motivation, og engagement.

Disse piger kan fra 7. klasse søge optagelse i talentklasserne på Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle. Fredericia KF har talenter fordelt i klasserne 7. – 9., samt ungdomsuddannelserne.

Eliteidrætsordningen – talentklasser i idræt i folkeskolen

Et tæt samarbejde mellem Fredericia Eliteidræt, Fredericia KF og idrætsskolen Ullerup Bæk giver fodbold piger mulighed for at kombinere talenttræning med skolegang.

Ullerup Bæk Skolen har talentklasser i sport i samarbejde med Team Danmark og Fredericia Eliteidræt, hvor idrætstalenter, har mulighed for at kombinere eliteidræt/talenttræning med almindelig skolegang. Elever i talentklasserne får fri til at kunne deltage i morgentræning tirsdag og torsdag fra kl. 7.45 – 9.30

Eliteidræt i ungdomsuddannelserne

Er du i ungdomsuddannelse er reglerne for deltagelse ikke væsentlig forskellig. Ungdomsuddannelserne har ikke hele talentklasser i idræt. Til gengæld samles talenterne på linjer inden for de forskellige studieretninger, hvor der gives fri eller plads til talenttræning på tirsdage og torsdage mellem 7.45 og 9.30

Retningslinjer for optagelse i din idræt - morgentræning

Der optages kun udøvere, som i folkeskoleregi ønsker et skoleskift til Ullerupbæk Skolen. Derudover optages udøvere i 10´ ende, STX, HTX og HHX. Yderligere er det muligt, at der kan deltage talenter, som efter endt skolegang kan kombinere arbejde eller videregående uddannelse med talenttræning, så det giver mulighed for at kunne træne med begge gange på morgentræningen.
Den enkeltes spilleres niveau bestemmes af talentpotentiale samt viljen, evnen og muligheden for at udvikle talentet.

Proces for optagelse til talentklassen. 

04.01-2022 - Ansøgere kan deltage i morgentræningen, kl. 07.45 – 09.15, Kunstbanen Madsby, Fredericia FF

11.01-2022 - Ansøgere kan deltage i morgentræningen, kl. 07.45 – 09.15, Kunstbanen Madsby, Fredericia FF

12.01-2022 - Informationsmøde, sted: Fredericia Idrætscenter  Mødet er for interesserede idrætsudøvere, forældre, desuden klubber og trænere m.m.

23.01.2022 - Frist for ansøgning fra idrætsudøvere om optagelse til talentklasserne

03.02 2022 - Udtagelsestræning for ansøger fodbold piger kl. 07.45 – 09.15, Kunstbanen Madsby, Fredericia FF

Ansøgerens fodboldmæssige færdigheder vurderes indenfor 4 hovedområder:

Taktisk - spilintelligens

Mentalt - attitude

Teknisk - teknik

Fysisk – speed

 

Uge 5-2022 - Svar på udtagelsestræning (sportslig anbefaling, ikke sportslig anbefaling)

Sportslig anbefaling: ansøgers niveau er godkendt til indstilling til talentklassen

Ikke sportslig anbefaling: ansøgers niveau er ikke godkendt til indstilling til talentklassen

Uge 6-8 2022 - Motivationssamtale med ansøger med sportslig anbefaling + forældre, skole, Fredericia Eliteidræt, samt klub

25.02-2022 - Besked om optagelse i talentklasser fra Fredericia Eliteidræt

August 2022 - Optaget talenter starter i talentklasser på Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle

Morgentræning tirsdag kl. 07.45 – 09.15 fodbold

Morgentræning torsdag kl. 07.45 – 09.15 styrketræning

 

Generel info

Ansøgningsskemaer og info om talentklasserne: http://www.fredericiaeliteidraet.dk/

Trænere for talentklasserne fodbold piger: Talentkoordinator, Martin Marcher

Fredericia KF kontaktperson: Talentkoordinator Martin Marcher, tlf. 22 88 29 33

Luk